Мета проекту:

формування професійних компетентностей конкурентоспроможного учителя, забезпечення професійної готовності педагогічних працівників до реалізації державних стандартів в галузі освіти, створення умов для розвитку у педагогів професійних навиків сучасності.

Завдання проекту:

  • з’ясувати потреби та професійні запити вчителів;
  • створити мотиваційні умови сприятливі для професійної та творчої діяльності педагога;
  • забезпечити реалізацію індивідуальних програм розвитку професійних якостей педагога;
  • сприяти творчому становленню педагога.