Мета проекту:

створення і впровадження в практику роботи закладу ефективної моделі учнівського самоврядування, вдосконалення форм роботи самоврядування, формування чіткої структури та змістовної завершеності; виховання моральних якостей, громадянської та соціальної відповідальності молоді; формування особистості патріота-громадянина України, який підготовлений до життя і чітко орієнтується в сучасних реаліях; розвиток та згуртованість учнівського колективу, підвищення його ролі у формуванні особистості.

Завдання:

üоновити нормативні документи, що регламентують діяльність учнівського самоврядування, які визначають його структуру та уповноваження які б відповідали потребам сьогодення;

üсприяти розвитку та реалізації творчого потенціалу кожної особистості, її самовираження через участь у конкретних справах;

üсприяти самостійності та ініціативності учнів, підтримувати її на рівні всього педагогічного колективу;

üрозробити механізм залучення учнівської молоді до активної участі в учнівському самоврядуванні;

üвизначити сучасний зміст, форми та методи роботи органів учнівського самоврядування.