Мета:

спрямувати роботу педагогічного колективу на створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей, налагодження партнерських стосунків з батьками, заохочення високого професіоналізму творчо працюючого педагогічного колективу.

Завдання:

  • представити перед батьківською аудиторією учнів, які мають високий рівень навчальних, інтелектуальних, творчих та спортивних досягнень;
  • показати, що саме вчителі гімназії розкривають творчий потенціал дітей;
  • мотивувати обдарованих та творчих дітей до неперервного процесу самовдосконалення, самовиховання, саморозвитку;
  • стимулювати вчителів до професійного зростання;   
  • забезпечити нагородження учнів та їх наставників за отримання призових місць в олімпіадах, інтелектуальних та творчих конкурсах, спортивних змаганнях.