Мета проекту:

формування екологічної культури та розвитку екологічної свідомості.

 Завдання проекту:

  • засвоєння провідних ідей, понять та наукових фактів, на базі яких визначається оптимальний вплив людини на природу;
  • розуміння цінності природи як джерела матеріальних та духовних сил суспільства;
  • оволодіння знаннями, практичними вміннями та навичками природокористування;
  • розвиток здатності оцінювати стан оточуючого середовища, приймати правильні рішення щодо його покращення;
  • передбачати можливі наслідки своїх дій і не допускати негативних впливів на природу;
  • свідоме дотримання норм поведінки в природі, що виключає нанесення їй шкоди, забруднення або порушення природного середовища;
  • розвиток потреби в спілкуванні з природою, прагнення до пізнання оточуючого середовища;
  • активізація діяльності по покращенню природного середовища, пропаганда природоохоронних ідей.