Мета проекту:

створити сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності; сформувати організаційно-функціональну систему інтелектуальної творчої діяльності вчителів і учнів в умовах профільного навчання; забезпечити можливості для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки.

Завдання:

  • удосконалення системи допрофільної підготовки та мережі профільних класів, забезпечення наступно-перспективних зв’язків між початковою, базовою та старшою школою;
  • створення системи інформаційно-методичного забезпечення з питань розвитку профільної освіти;
  • удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів до роботи в профільній школі;
  • впровадження та використання оптимальних форм організації профільного навчання в гімназії;
  • системне формування кадрових, навчально-методичних, інформаційно-комунікаційних, матеріально-технічних і організаційно-фінансових ресурсів;
  • продовження та розширення співпраці з навчальними закладами різних рівнів;
  • створення системи моніторингу якості профільного навчання;
  • здійснення психолого-педагогічного супроводу допрофільного і профільного навчання.