Мета :

  • збереження і зміцнення здоров’я учнівської молоді;
  • формування позитивної мотивації підлітків до здорового способу життя;
  • виховування культури здоров’я учнів;
  • запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі;
  • залучення широкого кола державних установ, організацій, батьківської громадськості до розвязання завдань збереження здоровя учнів та координація їх зусиль.

Завдання:

  • об’єднати зусилля педагогічного колективу, медичних працівників, батьків для реалізації права дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я, що дасть змогу зробити процес формування здорового способу життя неперервним;
  • створити систему роботи з профілактики та запобігання тютюнопалінню, наркоманії, алкоголізму й травматизму;
  • активізувати роботу щодо пропаганди здорового способу життя, культури здоров’я та профілактики негативних звичок;
  • сприяти підвищенню кваліфікації працівників із питань розвитку в учнів навичок здорового способу життя;
  • впроваджувати у навчально-виховний процес закладу здоров’язбережні освітні технології.