Мета проекту:

  • сприяння професійному самовизначенню учнів, їх творчому та інтелектуальному розвитку;
  • формування в учнівської молоді стійкої мотивації до праці, прагнення жити і працювати на Чернігівщині;
  • формування відповідального ставлення молодих людей до планування професійної кар’єри за рахунок розширення знань про світ професій та спеціальностей, які особливо актуальні на ринку праці області;
  • популяризація професій, які користуються попитом на місцевому  ринку праці.

Завдання проекту:

  • отримання знань про ринок праці, актуальні професії та їх основні характеристики;
  • відновлення престижу робітничих професій серед молоді;
  • формування у здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти позитивної мотивації до набуття професій та спеціальностей, які користуються сталим попитом на ринку праці, відповідно до їх професійних інтересів,  нахилів та здібностей;
  • активізація процесів самопізнання, самооцінки та актуалізація потреби у самовдосконаленні.

Завдання проекту:

отримання знань про ринок праці, актуальні професії та їх основні характеристики;

- відновлення престижу робітничих професій серед молоді;

- формування у здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти позитивної мотивації до набуття професій та спеціальностей, які користуються сталим попитом на ринку праці, відповідно до їх професійних інтересів,  нахилів та здібностей;

- активізація процесів самопізнання, самооцінки та актуалізація потреби у самовдосконаленні.