Мета проекту:

створення умов для творчого, інтелектуального, духовного, морально-етичного і фізичного розвитку дитини, підтримка обдарованої молоді.

Завдання проекту:

 • створення системи виявлення та відбору обдарованої молоді
 • розробка нових напрямків роботи з обдарованими дітьми шляхом створення науково-методичної системи виявлення, навчання і професійної орієнтації гімназистів;
 • створення умов для реалізації власних творчих здібностей учнів шляхом організації дослідницько-пошукової, наукової та творчої діяльності;
 • розробка основних напрямків підтримки і роботи з обдарованими  учнями, узагальнення і поширення інноваційного педагогічного досвіду.

Очікувані результати проекту:

 • демонстрація динаміки особистісного розвитку гімназиста;
 • розширення інформаційно-аналітичного банку даних обдарованих учнів закладу;
 • створення загальногімназійної системи виявлення, відбору та підтримки обдарованих учнів;
 • підвищення рівня професійної компетентності педагогів у визначенні методів, форм, засобів і технологій навчання та виховання обдарованих учнів;
 • популяризація досвіду педагогічних працівників з питань роботи з обдарованою молоддю;
 • створення системи заходів стимулювання;
 • консолідація зусиль адміністрації, педагогів, батьків у роботі з обдарованою молоддю.