Мета:

створення такої педагогічної системи, яка б забезпечувала:

 • поглиблену підготовку здібних, обдарованих дітей;
 • розвиток і саморозвиток особистості, яка чітко може орієнтуватися в нинішніх реаліях і перспективах соціокультурного розвитку, усвідомлює свою приналежність до світової багатокультурної цивілізації;
 • вивчення й запровадження прогресивного досвіду;
 • розумну гнучкість, креативність та інноваційність навчання;
 • культуру в усьому: у взаєминах, роботі персоналу, у середовищі, яке оточує гімназію.

Завдання:

 • провести психолого-педагогічний моніторинг учнів гімназії з метою виявлення інтелектуально обдарованих учнів;
 • провести анкетування учнів та батьків з метою виявлення інтелектуальних інтересів та запитів учнів;
 • на основі моніторингу та анкетування створити базу даних «Інтелектуальний потенціал гімназії»;
 • запровадити спецкурси та факультативи для інтелектуального розвитку учнів (логіка, риторика, сучасна ділова українська мова, практика написання творів тощо), за потреби створити авторські програми;
 • організувати роботу клубу інтелектуальних ігор;
 • налагодити партнерські стосунки з клубами інтелектуальних ігор області.